Redakce

Aneta Boučková, Lenka Zouharová
Komora auditorů ČR
e-mail: redakce@kacr.cz

Pravidla pro zveřejňování článků: www.kacr.cz/desatero
Články prochází recenzním řízením redakční rady.

Vydává

Komora auditorů České republiky
Opletalova 55
110 00 Praha 1
IČ 70901473
www.kacr.cz

Seznam autorů