DomůAktuality

Aktuality

Neodkládejte nominace kandidátů do volených orgánů, termín je již 26. května

Pojďte vést komoru! Nebo znáte někoho, kdo by to měl dělat za vás? Ano, je to práce navíc. Je to ale práce, která je podstatou samosprávné profese – auditoři řídí auditory. Vždyť je to jedinečná příležitost být v centru dění a mít možnost jej ovlivnit...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 15. dubna 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora, které budou dále projednány ve volených orgánech KA ČR, aktualizovaný seznam zkušebních komisařů na rok 2024, složení odvolací zkušební komise u dílčí auditorské zkoušky Účetnictví neziskových organizací...

Z odborných výborů KA ČR

VSMP/SME, VSP, VVV, RR

Auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti určuje nejvyšší orgán účetní jednotky

Chtěli bychom upozornit, že auditoři, kteří budou ověřovat zprávy o udržitelnosti vyhotovené za rok 2024 a následující, musí být určeni řádným způsobem v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“). Ustanovení...

Změna definice čistého obratu a související kategorizace účetních jednotek

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“) přijatá v rámci tzv. konsolidačního balíčku přinesla mimo jiné i změnu definice čistého obratu. Zatímco před touto novelou byl čistý obrat definován jako výnosy snížené o prodejní slevy, nově od 1. ledna...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 18. března 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Vnitřního předpisu pro KPV, které budou dále projednány ve volených orgánech KA ČR, doplněný seznam zkušebních komisařů na rok 2024, složení odvolací zkušební komise u dílčí auditorské zkoušky Finanční účetnictví, schválil novým členem Podvýboru...

Ze zasedání volební komise KA ČR

K 31. březnu, tedy termínu pro navrhování kandidátů do volených orgánu, obdržela volební komise 11 kandidatur do dozorčí komise, čtyři kandidatury do kárné komise a sedm kandidatur do výkonného výboru, do volební komise nikdo kandidaturu nezaslal. Protože bude sněm volit sedm nových členů a šest...

Termín pro nominace kandidátů do volených orgánů KA ČR prodloužen do 26. května

Možnost podávat kandidaturu do výkonného výboru, dozorčí, kárné a volební komise KA ČR byla rozhodnutím volební komise prodloužena do 26. května. Letošní sněm bude volit polovinu, tj. sedm členů, výkonného výboru a šest náhradníků, pět členů a čtyři náhradníky dozorčí komise a tři členy...

Z odborných výborů KA ČR

VSME, VMA, PESG, VRRP, VAZ, VÚV

Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1

Nic netrvá věčně. První verze mezinárodního účetního standardu IAS 1 byla vydána v roce 1975 a nyní, po více než 50 letech, přichází nový standard IFRS 18, který IAS 1 nahradí. Schválení IFRS 18 se očekává v dubnu 2024. Vzhledem k tomu, že se nový...