DomůHugo & Sally

Hugo & Sally

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 1

Neopravené nesprávnosti

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 2

Modifikace zprávy auditora

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 1

Prvoroční zakázka přezkoumání hospodaření a její rizika

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 2

Požadavky etického kodexu v kontextu vyhodnocení rizik prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 3

Vyhodnocení rizik prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 1

Plánování – reakce na významné riziko obcházení kontrol vedením

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 2

Plánování – testované období a úplnost hlavní knihy

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 3

Finální audit – shrnutí testovací strategie

Hugo a Sally se baví o testování účetních zápisů 4

Finální audit – automatizované a manuální zápisy

Hugo & Sally videa

Hugo a Sally dostali tvář a hlas. Seriál videí vytvořených s pomocí umělé inteligence.