DomůZe zahraničí

Ze zahraničí

IFAC zveřejnil nový dokument pro účetní

IFAC zveřejnil na svých webových stránkách materiál Equipping professional accountants for sustainability shrnující klíčové kompetence účetních, a to jak ty, které již v současné době mají, tak i ty, které budou v souvislosti s problematikou zveřejňování informací o udržitelnosti potřebovat. Tyto kompetence jsou rozděleny do čtyř oblastí:...

V dubnu byl vydán nový standard IFRS 18

Jak bylo uvedeno v článku Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1, tak se stalo, a 9. dubna vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board − IASB) standard IFRS 18 (Presentation and Disclosure in Financial Statements), který nahradí standard IAS 1 (Presentation...

Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1

Nic netrvá věčně. První verze mezinárodního účetního standardu IAS 1 byla vydána v roce 1975 a nyní, po více než 50 letech, přichází nový standard IFRS 18, který IAS 1 nahradí. Schválení IFRS 18 se očekává v dubnu 2024. Vzhledem k tomu, že se nový...

Shrnutí zákazů platných pro audity subjektů veřejného zájmu

IESBA zveřejnila na svých webových stránkách stručný materiál Summary of Prohibitions in the IESBA Code Applicable to Audits of Public Interest Entities, který shrnuje konkrétní zákazy vyplývající z Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky vztahující se na audity subjektů veřejného zájmu zejména...

IAASB představila ve webináři standard LCE

IAASB uspořádala 3. dubna 2024 webinář An Introduction to the ISA for LCE, jehož cílem bylo seznámit účastníky s novým mezinárodním auditorským standardem pro audity méně komplexních účetních jednotek (LCE). Účelem webináře bylo seznámit účastníky s obsahem a strukturou tohoto standardu, kdy lze tento...

Webinář o používání LCE v Evropě

Accountacy Europe, EFAA for SMEs a IFAC pořádají 18. dubna 2024 webinář Roadmaps to using the IAASB’s ISA for LCE in Europe, jehož cílem je seznámit účastníky s hlavními aspekty mezinárodního auditorského standardu pro audity méně komplexních účetních jednotek (LCE) a uvést příklady, jak...

Série videí o navrhovaných změnách ISA 240

IAASB zveřejnila na webových stránkách v souvislosti návrhem revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky sérii videí Explore the 'Understanding Proposed Changes to the Fraud Auditing Standard Video Series' shrnující přehled klíčových změn ve standardu, povinnosti auditorů týkající se...

Návrh revize ISA 240 zveřejněn

IAASB zveřejnila na svých webových stránkách návrh revidovaného Mezinárodního auditorského standardu ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky. K návrhu revidovaného standardu je možné posílat připomínky do 5. června 2024. KA ČR se v současné době tímto návrhem zabývá. Proposed International...

AE podporuje technologickou transformaci auditu

Accountancy Europe zveřejnila na webových stránkách materiál 5 ways professional accountancy organisations support the technological transformation of auditing zabývající se důležitostí rozšíření využívání technologií při provádění auditu. Materiál shrnuje pět způsobů, kterými mohou profesní organizace podporovat přechod k většímu využívání technologií při provádění auditu včetně...

Webinář IAASB auditu méně složitých účetních jednotek

IAASB pořádá 3. dubna 2024 webinář, který má účastníky seznámit s novým mezinárodním auditorským standardem pro audit méně komplexních účetních jednotek (LCE), a to s jeho účelem, strukturou, kdy lze tento standard použít a s jeho přínosy. Současně IAASB na webových stránkách zveřejnila videa, která...