DomůAktualityOvěřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za...

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Vláda České republiky projednala a schválila na svém zasedání dne 15. května 2024 nařízení vlády č. 134/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů (částka 134/2024) 28. května 2024 a nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předmětem zmíněného nařízení je v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor toto ověření provádí.

Komora auditorů připravila pro auditory:

Autor