DomůAktualityZ odborných výborů KA ČR

Z odborných výborů KA ČR

Výbor pro SMP/SME

Členové výboru se zabývali zněním Důvodové zprávy k Aplikační doložce pro použití standardu ISA for LCE (audit méně složitých účetních jednotek). Dále podrobně probírali program a lektory pro podzimní dvoudenní seminář, který by se měl konat 31. října a 1. listopadu 2024. Zabývali také materiálem 5 Ways Professional Accountancy Organisations support the technological transformation of auditing. Tento materiál uvádí příklady technologické podpory malých a středních auditorských praxí různými evropskými profesními organizacemi. Členové výboru se shodli, že nejdůležitější náměty budou diskutovat s výborem pro KPV.

Výbor pro správu profese

Výbor pro správu profese uspořádal během května složení slibu pro dva nové auditory. Pokračuje vydávání dodatků k oprávnění k ověřování zpráv o udržitelnosti. Ke dni 10. června 2024 má tento dodatek vydáno 11 auditorů a 7 auditorských společností. Komora zabezpečila úpravu vnitřního informačního systému evidence auditorů a webových stránek komory tak, aby bylo možno vyhledávat auditory a auditorské společnosti, které mají oprávnění k ověřování zpráv o udržitelnosti. Výbor také připravil regionální setkání auditorů s vedením Komory v Liberci, které se uskutečnilo dne 3. června 2024.

Výbor pro auditorské zkoušky

Členové výboru pracují na přípravě harmonogramu dílčích částí auditorské zkoušky a vzdělávacích kurzů před zkouškou pro rok 2025. Po prázdninách by měl být plán předložen výkonnému výboru ke schválení, aby uchazeči měli termíny k dispozici s dostatečným předstihem.

Podvýbor pro ESG

Členové výboru se velmi intenzivně zabývají posledními přípravami konference ESG reporting a jeho audit: mýty a fakta, která se uskuteční 20. června 2024. Odsouhlasili finální znění programu, včetně vystoupení jednotlivých řečníků. Mimoto členové prodiskutovali finální materiál na školení Přístup k ověřování zpráv o udržitelnosti – ISAE 3000 a návrhy standardů VSME a LSME.

Výbor pro metodiku auditu

Členové výboru se zabývají přípravou návrhu aktualizace aplikačních doložek KA ČR k předložení pro podzimní sněm auditorů. Dále se zabývali metodickými pomůckami pro ověřování kompenzací poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu a ověřování odvodu z nadměrných příjmů. Obě tyto pomůcky byly následně zveřejněny na stránkách KA ČR. Diskutovali rovněž o plánovaném školení novelizovaného standardu ISA 600 (audit skupiny) a o postupu přípravy připomínek KA ČR k návrhu novelizovaného standardu ISA 240 (podvody).

Autor