redakce

V dubnu byl vydán nový standard IFRS 18

Jak bylo uvedeno v článku Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1, tak se stalo, a 9. dubna vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board − IASB) standard IFRS 18 (Presentation and Disclosure in Financial Statements), který nahradí standard IAS 1 (Presentation...

Z odborných výborů KA ČR

VSMP/SME, VSP, VVV, RR

IT v auditu 3

Testování kontrol závislých na IT

IT v auditu 2

Vysoká závislost na IT

Z odborných výborů KA ČR

VSME, VMA, PESG, VRRP, VAZ, VÚV

Zástupci auditorských komor ze zemí V4 budou letos jednat v Budapešti

Letošní setkání auditorských komor ze zemí Visegrádské čtyřky (V4) organizuje Maďarská komora auditorů ve dnech 6. až 7. června 2024 v Budapešti. Spolupráce zemí V4 na úrovni auditorské profese probíhá již od roku 2001. Prezidenti auditorských komor z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se každý rok...

IT v auditu 1

Porozumění IT v systému a strategie testování

ISQM 1 – část pátá

Procesní složky

ČNB upozorňuje na výsledky kontrol výročních zpráv investičních společností a fondů

Česká národní banka (ČNB) zaslala Komoře auditorů ČR dopis se souhrnem opakujících se nedostatků identifikovaných v souvislosti s kontrolou výročních zpráv investičních společností a investičních fondů za kalendářní rok 2022 a účetní období končící v průběhu roku 2023. ČNB v rámci výkonu dohledu nad finančním...