DomůAktualityZ odborných výborů KA ČR

Z odborných výborů KA ČR

Podvýbor pro ESG

Členové výboru se průběžně věnují přípravě školení pro prioritní vzdělávací téma 1 − ESG. Byly připraveny všechny otázky pro závěrečná ověření znalostí (knowledge check) pro moduly 1 až 5. Výbor také připravuje třetí letošní číslo časopisu Auditing, které bude zaměřeno na reporting udržitelnosti, a podílel se na přípravě infowebináře ke vzdělávacímu systému v oblasti předkládání zpráv o udržitelnosti a jejich auditu.

Výbor pro SME/SMP

Členové výboru diskutovali o mezinárodním standardu pro audit účetních závěrek méně složitých účetních jednotek (LCE − Less Complex Entities). Výbor spolupracuje s výborem pro metodiku auditu ohledně překladu a školení tohoto standardu. Výbor se také zabývá možností překladu pomůcek IFAC pro ESG reporty u malých a středních podniků v koordinaci s výborem pro metodiku auditu.

Výbor pro správu profese

Výbor uspořádal během prosince a ledna slavnostní sliby celkem sedmi nových auditorů (viz samostatná aktualita), schválil žádosti o vydání auditorského oprávnění pro tři společnosti a registraci čtrnácti nových asistentů auditora. Dále navrhl udělení čestného členství všem bývalým prezidentům KA ČR.

Výbor pro účetní výkaznictví

Výbor se na svém lednové zasedání, kterého se zúčastnili i zástupci MF ČR, věnoval diskusi o druhé verzi zákona o účetnictví (po připomínkovém řízení), která byla zveřejněna 15. ledna 2024. Zaměřili se jednak na hlavní změny, které z připomínkového řízení vyplynuly, a také na podněty týkající se připravovaných prováděcích předpisů. V této diskusi budou pokračovat i na únorovém jednání.

Autor