Jiří Liberda

člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR

Automatizované nástroje a techniky v auditu − často kladené otázky zabývající se rizikem nadměrného spoléhání se na technologie

Tento článek upozorňuje na vliv technologií při uplatňování některých aspektů Mezinárodních auditorských standardů (ISA) a zaměřuje se na konkrétní úvahy při využívání automatizovaných nástrojů a technik (ATT) a při využívání informací vytvořených podnikovými systémy účetní jednotky. Následující text je součástí série článků, které se...