Veronika Rojková

evidence auditorů KA ČR

Noví auditoři složili v květnu slib

Dva auditoři složili slib do rukou prezidenta Komory auditorů ČR Ladislava Mejzlíka 13. května 2024 v sídle Komory auditorů ČR.

Noví auditoři složili v dubnu slib

Dne 15. dubna 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory bylo podmínkou zápisu do rejstříku auditorů složit jedenáct, resp. dvanáct písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta...

Noví auditoři složili v únoru slib

Dne 19. února 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory bylo podmínkou zápisu do rejstříku auditorů složit jedenáct, resp. dvanáct písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta...

Noví auditoři složili v lednu slib

Dne 22. ledna 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a příslušných vnitřních předpisů komory bylo podmínkou zápisu do rejstříku auditorů složit jedenáct, resp. dvanáct písemných zkoušek a zároveň splnit povinnou tříletou praxi asistenta...

Vyúčtování a pohyblivý příspěvek pro rok 2024

Do 31. března 2024 je třeba podat dle § 3 příspěvkového řádu KA ČR vyúčtování příspěvků. Toto vyúčtování podávají na všichni auditoři a auditorské společnosti. Příspěvky na činnost KA ČR jsou hrazeny povinně ze zákona o auditorech ve výši stanovené příspěvkovým řádem. Splatnost pohyblivého příspěvku...