DomůHugo & SallyHugo & Sally se baví o auditu skupiny 1

Hugo & Sally se baví o auditu skupiny 1

Plánování rozsahu prací

Ahoj Sally, začínám plánovat audit konsolidovaných výkazů skupiny XYZ. Mluvil jsem s finančním ředitelem a od loňska nebyly žádné významné změny v konsolidačním celku. Takže tu strategii auditu můžeme stanovit stejně jako loni, co myslíš?

No, to právě nemůžeme, Hugo. Pro audit účetních závěrek skupiny přece platí od letoška revidovaný standard ISA 600.

Co myslíš tím, že od letoška?

Revidované znění standardu platí pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2023 nebo po tomto datu.

Aha, tak to mi nějak uniklo. A je tam něco zásadně jinak než v té předchozí verzi?

Ano, hlavní změnou je, že nově se pozornost skupinového auditora zaměřuje spíše na účty než na složky.

Úplně nerozumím, můžeš mi to prosím detailněji vysvětlit?

V minulosti se audit skupiny primárně plánoval po složkách čili jednotlivých společnostech tvořících skupinu. Ty se dělily na významné a nevýznamné. A podle toho se určoval rozsah práce na každé složce.

A jak se to má dělat po novu?

Dle revidovaného standardu se audit skupiny zjednodušeně řečeno plánuje po jednotlivých řádcích konsolidované závěrky. Auditor skupiny si udělá představu o možných rizicích materiální nesprávnosti a provede prvotní identifikaci významných skupin transakcí, zůstatků účtů nebo vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce skupiny.

Už je mi to trochu jasnější, ale co bude následovat?

Pak auditor skupiny vypracuje plán reakce na tato rizika na úrovni významných účtů v účetní závěrce skupiny a rozhodne, které auditorské postupy je schopen provést sám centrálně a které je potřeba udělat na úrovni jednotlivých složek.

Už chápu. Auditor složky tedy může očekávat, že rozsah požadovaných prací bude často odlišný účet od účtu.

Hana Mužátková
Hana Mužátková
členka Výboru pro metodiku auditu a viceprezidentka KA ČR