DomůHugo & SallyHugo & Sally se baví o auditu skupiny 2

Hugo & Sally se baví o auditu skupiny 2

Činnost auditora skupiny

Plánování auditu skupiny po účtech, nikoliv po složkách, je opravdu velká změna. Je v revidovaném standardu ISA 600 ještě něco dalšího, na co bych si měl dát pozor?

Revidovaný standard jasněji vymezuje práci se skupinovou materialitou, role a komunikaci mezi skupinovým auditorem a auditory složek. Jsou tam také zvýšené požadavky na řízení, dohled a kontrolu práce auditorů složek.

To znamená co?

Například to, že auditor skupiny se bude muset obvykle zapojit do práce auditorů složek na detailnější úrovni. Nebude moci audit složky pouze delegovat na jiné auditory a poté jen sbírat jimi zasílané výsledky.

A dozvím se v tomto revidovaném znění také to, jak například reagovat v situacích, kdy má skupinový auditor omezený přístup k informacím a auditní dokumentaci auditorů složek?

Ano, velice dobrá otázka, i na toto ti dá revidované znění standardu odpověď.

Tak toho je opravdu docela dost, budu si ten standard muset detailně projít.

To je určitě dobrý nápad.

Hana Mužátková
Hana Mužátková
členka Výboru pro metodiku auditu a viceprezidentka KA ČR