DomůNa pomocOvěřování dotací u projektů financovaných z programů EU – nový vzor zprávy

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – nový vzor zprávy

Evropská komise vydala 15. března 2023 nový vzor zprávy o ověření výdajů[1] vykazovaných v projektech hrazených z programů EU (dříve tzv. komunitární programy, tj. programy, které rozděluje přímo Evropská komise a její agentury).

Auditoři, kteří se těmto typům zakázek věnují, jistě ví, že původní vzor, který Evropská komise používala například v programu Horizont 2020, byl postaven na standardu ISRS 4400 Dohodnuté postupy. Po vydání revidovaného znění tohoto standardu [ISRS 4400 (Revised)[2]] s účinností od 1. ledna 2022 bylo možné tento nesoulad řešit interním memorandem v dokumentaci auditora, které upozorňovalo na požadavek uživatele zprávy na použití staršího standardu (závaznost vzoru zprávy).

Nový vzor Evropské komise již zohledňuje revidovanou verzi standardu, nicméně bohužel trpí dalšími nedostatky, které znamenají nesoulad se standardem ISRS 4400 (R). Hlavním nedostatkem je pak skutečnost, že vzor zprávy neuvádí vůbec procedury, které auditor provedl. Tyto procedury relativně obecně a vágně obsahuje vzor smlouvy (tzv. Terms of Reference), který je taktéž předepsán Evropskou komisí. Auditor je však vázán standardem ISRS 4400 (R), který v odstavci 30 jednoznačně předepisuje obsah a náležitosti Zprávy o dohodnutých postupech a pod písmenem (n) uvádí popis provedených postupů specifikující charakter a rozsah jednotlivých postupů sjednaných v podmínkách zakázky, a pokud je to relevantní, rovněž termíny jejich provedení.

Z tohoto důvodu doporučujeme auditorům ke vzoru zprávy doplnit i procedury dohodnuté s klientem (příjemcem dotace) nebo tento typ zakázky odmítnout.

Dobrou zprávou je, že Evropská komise připravuje aktualizaci vzoru zprávy o ověření výdajů tak, aby byla v souladu s požadavky standardem ISRS 4400 (R), a tato by měla být vydána již letos.


[1] Tzv. Certificate on the Financial Statements (CFS), verze V1.1, dostupná na Funding & tender portálu Evropské komise: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents?selectedProgrammePeriod=2021-2027

[2] Dostupné na stránkách Komory auditorů ČR: https://www.kacr.cz/file/7428/isrs-4400r-cz-amend-isqm-20022023.pdf

Autor