Ondřej Hartman

člen Výboru pro veřejný sektor KA ČR

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – aktualizace vzoru zprávy

Evropská komise se rozhodla znovu zásadně revidovat svá pravidla pro ověření výdajů vykazovaných v projektech hrazených z programů EU (tzv. Certificate on the Financial Statement, CFS). Důvodem je negativní ohlas auditorské veřejnosti, který vyvolala předchozí verze vzoru, na níž jsme upozorňovali v newsletteru Auditor č. 1/2024. Jedním...

Aktualizace Příručky k ověřování dotací

Příručka k ověřování dotací již téměř 10 let pomáhá auditorům k orientaci v oblasti dotačního managementu, pochopení očekávání uživatelů zprávy auditora a respektování příslušných auditorských standardů při realizaci zakázek tohoto typu. Komora auditorů ČR se zástupci společnosti EY přistoupila k aktualizaci příručky (již podruhé, první aktualizace proběhla...

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – nový vzor zprávy

Evropská komise vydala 15. března 2023 nový vzor zprávy o ověření výdajů vykazovaných v projektech hrazených z programů EU (dříve tzv. komunitární programy, tj. programy, které rozděluje přímo Evropská komise a její agentury). Auditoři, kteří se těmto typům zakázek věnují, jistě ví, že původní vzor, který...