DomůZe zahraničíIFAC zveřejnil materiál o interních kontrolách

IFAC zveřejnil materiál o interních kontrolách

IFAC zveřejnil na svých webových stránkách materiál[1] Building Trust in Sustainability Reporting: The Urgent Need for Integrated Internal Control zabývající se důležitostí jednotného kontrolního prostředí a systému interních kontrol jak pro účely účetního výkaznictví, tak i pro podávání zpráv o udržitelnosti, a jak může toto kontrolní prostředí pomoci získat, zpracovat a kontrolovat spolehlivost předkládaných informací. Materiál dále shrnuje možné způsoby řešení problémů týkajících se získávání, zpracování a analýzy informací o udržitelnosti.


[1] „Building Trust in Sustainability Reporting: The Urgent Need for Integrated Internal Control“ (Sustainability-Reporting-Internal-Control_0.pdf (windows.net))

Autor