DomůAktualityAktualizace příkladů zpráv auditora

Aktualizace příkladů zpráv auditora

V souladu se změnami ISA, které se týkají zejména příkladů zpráv auditora uvedených ve standardech řady 700 a které byly zveřejněny v IFAC Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, 2022 Edition, došlo k úpravě textace prvního odstavce příkladů zpráv auditora.

Formulace „která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace“ byla nahrazena formulací „včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách“.

V příkladech zpráv došlo též k úpravě označení mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS v souladu s doporučením IASB. Nově jsou tyto standardy označeny jako „účetní standardy IFRS“.

KA ČR doporučuje tyto změny zohlednit ve zprávách auditora vydávaných po 1. lednu 2024.

Aktuální znění příkladů zpráv naleznete v sekci Metodika − Metodické pomůcky − Zprávy auditora.

Autor