DomůAktualityZe zasedání Výkonného výboru KA ČR

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 22. ledna 2024 a schválil:

 • plán činnosti a složení výboru pro správu profese na rok 2024,
 • navržený program setkání s auditory na rok 2024,
 • návrh na udělení čestného členství Komory auditorů ČR pro Petra Kříže,
 • schválil návrh na převod zisku za rok 2022 na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let,
 • aktualizaci směrnice B4 − Honorářový řád, B7 − Zásady poskytování cestovních náhrad a směrnice B 17 − K poskytování stravování zaměstnanců KA ČR,
 • návrh odpovědi na dotaz k opětovnému získání auditorského oprávnění.

Výkonný výbor dále projednal:

 • a schválil postup Komory auditorů ČR při vydávání oprávnění k ověřování zpráv o udržitelnosti,
 • a schválil žádost o zproštění mlčenlivosti jedné auditorské firmy,
 • personální informace z úřadu KA ČR,
 • a schválil postup ve věci návrhu úpravy zákona o auditorech, který KA ČR obdržela z RVDA,
 • a schválil zveřejnění aktuálního překladu etického kodexu

a vzal na vědomí:

 • informaci o plnění rozpočtu komory za období leden–prosinec 2023,
 • zápisy ze zasedání výborů a komisí,
 • informace o slibu dvou nových auditorů,
 • informaci o jednání s JUDr. Pavlem Zemanem o návrhu na úpravu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a zákona o auditorech, který by umožnil auditorům, aby vykonávali dohled nad plněním nápravných opatření uložených v trestním řízením právnickým osobám,
 • navržený harmonogram přípravy sněmu KA ČR, který se uskuteční v listopadu 2024,
 • informace z kárné komise o statistice uložených kárných opatření,
 • informace z legislativního monitoringu.

Autor