DomůAktualityNominace do volených orgánů KA ČR se uzavírají již 31. března, pošlete...

Nominace do volených orgánů KA ČR se uzavírají již 31. března, pošlete svůj návrh včas

XXIX. sněm KA ČR, který se bude konat 11. listopadu 2024, bude volit členy všech volených orgánů KA ČR. Volební komise stanovila termín 31. března pro přijímání návrhů na kandidáty.

Formuláře pro návrhy kandidátů do volených orgánů jsou ke stažení na webových stránkách komory www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy. Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR.

Návrhy na kandidáty je třeba předat volební komisi na adresu Komory auditorů ČR (Opletalova 55, 110 00 Praha 1). Při zaslání poštou je rozhodující datum uvedené na poštovním razítku, v ostatních případech je to datum doručení na komoru.

Návrh musí obsahovat souhlas kandidáta s kandidaturou a zároveň i souhlas kandidáta se zveřejněním údajů specifikovaných v § 3 odst. 2 Volebního řádu sněmu tak, aby nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje budou uvedeny v seznamu kandidátů do volených orgánů a zveřejněny online. Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů tak, aby byla kandidátka platná a navržený kandidát mohl být zařazen na kandidátní listinu.

Do voleného orgánu komory podle § 32 odst. 2 zákona o auditorech může být zvolen statutární auditor, který nemá v době konání voleb pozastavený výkon auditorské činnosti.

Autor