DomůAktualityPožadavky k získání dodatku k oprávnění auditora (oprávnění ESG)

Požadavky k získání dodatku k oprávnění auditora (oprávnění ESG)

Komora auditorů ČR vyznačila v rejstříku auditorů fyzických osob přístupném na webových stránkách KA ČR (www.kacr.cz) oprávnění k provádění ověřování zpráv o udržitelnosti (oprávnění ESG).

Žádost o vydání dodatku k oprávnění (ESG) je možné stáhnout v sekci Pro členy / Formuláře a podat po splnění podmínek stanovených Komorou:

  • absolvování minimálně 40 hodin profesního vzdělávání z oblasti problematiky ESG pokrývající všechny oblasti vyjmenované ve vyhlášení PVT1 na webových stránkách komory (hodiny lze rozložit do let 2024 a 2025),
  • úspěšné absolvování ověření znalostí z oblasti problematiky ESG – pro získání dodatku k oprávnění auditora (oprávnění ESG) je nutné prokázat nabyté znalosti prostřednictvím absolvování kontrolních testů nebo souhrnného kontrolního testu. Kontrolní test/y prověřující znalosti je možné absolvovat i u třetích stran. Pokud takový test/y není/nejsou součástí kurzů absolvovaných u třetích stran, musí být absolvovány kontrolní testy nebo souhrnný kontrolní test připravený KA ČR.

Dodatek k oprávnění auditora (oprávnění ESG) bude možné získat až v okamžiku splnění obou výše uvedených podmínek.

Autor