DomůTagy3/2024

3/2024

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Komora auditorů připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny a příklad zprávy o ověření žádosti o úhradu kompenzací.
spot_img

ISQM 1 – část pátá

Procesní složky

Požadavky k získání dodatku k oprávnění auditora (oprávnění ESG)

Komora auditorů ČR vyznačila v rejstříku auditorů fyzických osob přístupném na webových stránkách KA...

Nominace do volených orgánů KA ČR se uzavírají již 31. března, pošlete svůj návrh včas

XXIX. sněm KA ČR, který se bude konat 11. listopadu 2024, bude volit členy...

ESG na webu KA ČR

Rádi bychom vám připomněli, že základní informace, ale taktéž přehled legislativy věnující se problematice...

ČNB upozorňuje na výsledky kontrol výročních zpráv investičních společností a fondů

Česká národní banka (ČNB) zaslala Komoře auditorů ČR dopis se souhrnem opakujících se nedostatků...

Noví auditoři složili v únoru slib

Dne 19. února 2024 se v sídle Komory auditorů ČR uskutečnil slib nových auditorů. Dle...

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – aktualizace vzoru zprávy

Evropská komise se rozhodla znovu zásadně revidovat svá pravidla pro ověření výdajů vykazovaných v...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 19. února 2024 a schválil: plán činnosti a složení odborných metodických...

Série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

Komora auditorů zveřejnila na webových stránkách překlad druhého dílu z třídílné série IFAC o řízení...

Co obnáší práce ve Výkonném výboru Komory auditorů ČR

Letošním listopadovým volbám členů a náhradníků volených orgánů komory předchází neméně důležité stadium, v němž...

Proč kandidovat do Výkonného výboru KA ČR

Uplynuly dva roky od posledního sněmu a opět se nacházíme v roce, ve kterém...

Latest articles

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Komora auditorů připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny a příklad zprávy o ověření žádosti o úhradu kompenzací.

Nominujte kandidáty do volených orgánů KA ČR, termín prodloužen do 23. srpna

Formuláře pro návrhy kandidátů jsou ke stažení na www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy. Kandidátní lístky je možné doručit na komoru osobně, poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

Doprovodný zákon k návrhu nového zákona o účetnictví byl zveřejněn

MF ČR zveřejnilo 31. května v elektronické knihovně Úřadu vlády eKLEP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví.