DomůAktualityNominujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 31. března

Nominujte kandidáty do volených orgánů KA ČR do 31. března

Letošní sněm auditorů bude volit členy všech volených orgánů KA ČR. Volební komise stanovila termín 31. března pro přijímání návrhů na kandidáty.

Sněm tedy bude v souladu s ustanovením v platném znění volit polovinu, tj. sedm členů, výkonného výboru a šest náhradníků. Poprvé se letos bude volit šest členů a čtyři náhradníci do dozorčí komise a čtyři členové a tři náhradníci do kárné komise a volby do komisí budou vyhlašovány každé dva roky, tak jak je tomu u voleb do výkonného výboru. Volební komise také vyhlašuje doplňovací volby jednoho člena a dvou náhradníků volební komise.

Formuláře pro návrhy kandidátů do uvedených volených orgánů jsou ke stažení ZDE a na webových stránkách komory www.kacr.cz v sekci Aktuality a v sekci Pro členy / Sněmy.

Upozorňujeme, že kandidáty do volených orgánů komory mohou navrhovat pouze auditoři zapsaní v rejstříku Komory auditorů ČR.

Návrhy na kandidáty je třeba v souladu s § 3 odst. 1 volebního řádu předat volební komisi na adresu Komory auditorů ČR (Opletalova 55, 110 00 Praha 1), a to nejpozději do 31. března. Při zaslání poštou je rozhodující datum uvedené na poštovním razítku, v ostatních případech je to datum doručení na komoru.

Návrh musí obsahovat souhlas kandidáta s kandidaturou a zároveň i souhlas kandidáta se zveřejněním údajů specifikovaných v § 3 odst. 2 Volebního řádu sněmu KA ČR tak, aby nedošlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje budou otištěny v seznamu kandidátů do volených orgánů a rozeslány všem auditorům. Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů tak, aby byla kandidátka platná a navržený kandidát mohl být zařazen na kandidátní listinu.

Do voleného orgánu komory podle § 32 odst. 2 zákona o auditorech může být zvolen statutární auditor, který nemá v době konání voleb pozastavený výkon auditorské činnosti.

Autor