DomůAktualitySérie videí o navrhovaných změnách ISA 240

Série videí o navrhovaných změnách ISA 240

IAASB zveřejnila na webových stránkách v souvislosti návrhem[1] revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 240 Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky sérii videí Explore the ‚Understanding Proposed Changes to the Fraud Auditing Standard Video Series shrnující přehled klíčových změn ve standardu, povinnosti auditorů týkající se podvodů při provádění auditu, reakcí auditora na podvod nebo podezření na podvod a zvýšené transparentnosti zprávy auditora ve vztahu k podvodům. K návrhu revidovaného standardu je možné posílat připomínky do 5. června 2024. KA ČR se v současné době tímto návrhem zabývá. Videa jsou k dispozici na následujícím odkazu: New IAASB Video Series Explores Proposed Changes to Fraud Standard | IAASB.


[1] Proposed International Standard on Auditing 240 (Revised): The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements | IAASB

Autor