DomůTagy4/2024

4/2024

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Komora auditorů připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny a příklad zprávy o ověření žádosti o úhradu kompenzací.
spot_img

Hugo a Sally se baví o akceptaci prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření 3

Vyhodnocení rizik prvoroční zakázky přezkoumání hospodaření

Auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti určuje nejvyšší orgán účetní jednotky

Chtěli bychom upozornit, že auditoři, kteří budou ověřovat zprávy o udržitelnosti vyhotovené za rok...

Změna definice čistého obratu a související kategorizace účetních jednotek

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“)...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 18. března 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Vnitřního...

Ze zasedání volební komise KA ČR

K 31. březnu, tedy termínu pro navrhování kandidátů do volených orgánu, obdržela volební komise 11...

Termín pro nominace kandidátů do volených orgánů KA ČR prodloužen do 26. května

Možnost podávat kandidaturu do výkonného výboru, dozorčí, kárné a volební komise KA ČR byla...

Z odborných výborů KA ČR

VSME, VMA, PESG, VRRP, VAZ, VÚV

Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1

Nic netrvá věčně. První verze mezinárodního účetního standardu IAS 1 byla vydána v roce...

Shrnutí zákazů platných pro audity subjektů veřejného zájmu

IESBA zveřejnila na svých webových stránkách stručný materiál Summary of Prohibitions in the IESBA...

IAASB představila ve webináři standard LCE

IAASB uspořádala 3. dubna 2024 webinář An Introduction to the ISA for LCE, jehož...

Webinář o používání LCE v Evropě

Accountacy Europe, EFAA for SMEs a IFAC pořádají 18. dubna 2024 webinář Roadmaps to...

Série videí o navrhovaných změnách ISA 240

IAASB zveřejnila na webových stránkách v souvislosti návrhem revidovaného mezinárodního auditorského standardu ISA 240 Postupy...

Latest articles

Vstup do profese byl náročný. Audit je ale neuvěřitelně zajímavá profese

Rozhovor s novým auditorem Hugo Hýblem nejen o tom, jaká byla jeho cesta k získání audiroského oprávnění.

Ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Komora auditorů připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů v žádosti o kompenzaci na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny a příklad zprávy o ověření žádosti o úhradu kompenzací.

Nominujte kandidáty do volených orgánů KA ČR, termín prodloužen do 23. srpna

Formuláře pro návrhy kandidátů jsou ke stažení na www.kacr.cz v sekci Pro členy / Sněmy. Kandidátní lístky je možné doručit na komoru osobně, poštou, e-mailem nebo datovou schránkou.

Doprovodný zákon k návrhu nového zákona o účetnictví byl zveřejněn

MF ČR zveřejnilo 31. května v elektronické knihovně Úřadu vlády eKLEP Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví.