DomůAktualityZ odborných výborů KA ČR

Z odborných výborů KA ČR

Výbor pro SME/SMP

Výbor se zabýval zpětnou vazbou na dvoudenní seminář Kdo je připraven, není zaskočen, aneb co platí a co se připravuje (určený zejména malým a středním auditorským praxím), standardem LCE a finalizací nového návrhu dotazníku pro malé a střední auditorské praxe. Kromě toho se výbor zabýval plánovaným setkáním se zástupci výboru pro metodiku auditu pro přípravu prezentace dalšího semináře ISQM 1 v lednu 2024.

Výbor pro regulaci a rozvoj profese

Členové výboru se velmi intenzivně zabývali návrhem nového zákona o účetnictví ve vztahu k profesi. A to zejména: násobným zvýšením limitů pro povinný audit, absencí povinnosti auditu organizačních složek včetně bank, osvobozením zahraničních dceřiných společností od povinnosti sestavit lokální ESG zprávy a dopadem snížení sankcí za neprovedení povinného auditu. Zástupci komory opakovaně diskutují tato témata s odborníky na ministerstvu financí, ČNB a s mnoha profesními i zájmovými komorami a vysvětlují pohled komory auditorů na věc.

Autor