DomůAktualityZ odborných výborů KA ČR

Z odborných výborů KA ČR

Podvýbor pro ESG

Členové na svém únorovém jednání schválili plán činnosti podvýboru pro rok 2024, který byl následně předán ke schválení výkonnému výboru. Dále diskutovali a reflektovali zpětnou vazbu účastníků z prvních termínů jednotlivých modulů ESG školení. Rozhodli o přeložení nepovinné metodické pomůcky pro ověřování informací o udržitelnosti − materiálu IAASB Non-Authoritative Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Sustainability and Other Extended External Reporting Assurance Engagements s předpokládaným termínem dodání na podzim tohoto roku a dále se věnovali odpovědím na dotazy auditorů týkající se problematiky ESG. 

Výbor pro správu profese

Výbor uspořádal během února složení slibu pro čtyři nové auditory. Pro stávající auditory byla také připravena žádost o vydání dodatku k oprávnění, kterou budou moci auditoři použít po splnění všech podmínek ohledně ESG. Na základě této žádosti a po kontrole dostane auditor nový dodatek ke svému stávajícímu oprávnění. Žádost je umístěna na webu komory v sekci Pro členy / Formuláře.

Výbor pro SME/SMP

Členové výboru se zabývali zpětnou vazbou ze semináře ISQM 1, který se konal 22. ledna 2024, a možnostmi jeho opakování. Dále se výbor znovu zabýval standardem pro audit účetních závěrek LCE (Less Complex Entities) a diskutoval možnosti překladu pomůcek IFAC pro ESG u malých a středních podniků.

Výbor pro regulaci a rozvoj profese

Členové výboru se zabývají úpravou vnitřních předpisů komory, které budou schvalovány na listopadovém sněmu. Výborem i jeho podvýbory se prolíná diskuse nad limity pro povinný audit a nad novým zákonem o auditorech, kde za stěžejní považujeme nově upravit auditorskou činnost.

Autor