DomůAktualityNávrh etických standardů pro ověřování udržitelnosti

Návrh etických standardů pro ověřování udržitelnosti

IESBA zveřejnila na svých webových stránkách návrh[1] Mezinárodních etických standardů pro ověřování informací o udržitelnosti (IESSA) a souvisejících změn IESBA kodexu. K návrhu těchto standardů je možné posílat připomínky do 10. května 2024. KA ČR se v současné době tímto návrhem zabývá.


[1] International Ethics Standards for Sustainability Assurance (including International Independence Standards) (IESSA) (Proposed International Ethics Standards for Sustainability Assurance (including International Independence Standards) (IESSA) and Other Revisions to the Code Relating to Sustainability Assurance and Reporting | Ethics Board)

Autor