DomůAktualityDílčí úpravy auditorských standardů

Dílčí úpravy auditorských standardů

IAASB zveřejnila na svých webových stránkách návrh[1] drobných úprav některých auditorských standardů souvisejících s revizí definic kótovaného subjektu a subjektu veřejného zájmu v Mezinárodním etickém kodexu pro auditory a účetní odborníky (dále jen „IESBA kodex“). K tomuto návrhu je možné posílat připomínky do 8. dubna 2024. KA ČR se v současné době tímto návrhem zabývá. 


[1]  Proposed Narrow Scope Amendments To ISQMs, ISAs, and International Standard On Review Engagements 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements (Proposed Narrow Scope Amendments to ISQMs, ISAs, and International Standard on Review Engagements 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements | IAASB)

Autor