DomůAktualityAE podporuje technologickou transformaci auditu

AE podporuje technologickou transformaci auditu

Accountancy Europe zveřejnila na webových stránkách materiál[1] 5 ways professional accountancy organisations support the technological transformation of auditing zabývající se důležitostí rozšíření využívání technologií při provádění auditu. Materiál shrnuje pět způsobů, kterými mohou profesní organizace podporovat přechod k většímu využívání technologií při provádění auditu včetně konkrétních příkladů z jednotlivých profesních organizací. Tyto způsoby zahrnují:

  • zahrnutí využívání technologií do vzdělávacích programů pro nové auditory,
  • zahrnutí využívání technologií do průběžného vzdělávání stávajících auditorů,
  • poskytování podpory menším auditorským společnostem,
  • podpora inovativního myšlení směrem k většímu využívání technologií při provádění auditu,
  • rozvíjení pravidelného a průběžného dialogu s tvůrci politik a standardů a s orgány dohledu v souvislosti s rozvojem využívaní technologií.

KA ČR se bude v rámci odborných výborů s tímto materiálem zabývat.


[1] 5 ways professional accountancy organisations support the technological transformation of auditing – Accountancy Europe

Autor