Jiří Mikyna

ředitel úřadu KA ČR

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 15. dubna 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Směrnice pro odbornou praxi asistentů auditora, které budou dále projednány ve volených orgánech KA ČR, aktualizovaný seznam zkušebních komisařů na rok 2024, složení odvolací zkušební komise u dílčí auditorské zkoušky Účetnictví neziskových organizací...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 18. března 2024 a schválil: návrh změn Zkušebního řádu a Vnitřního předpisu pro KPV, které budou dále projednány ve volených orgánech KA ČR, doplněný seznam zkušebních komisařů na rok 2024, složení odvolací zkušební komise u dílčí auditorské zkoušky Finanční účetnictví, schválil novým členem Podvýboru...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 19. února 2024 a schválil: plán činnosti a složení odborných metodických výborů na rok 2024, doplněný seznam zkušebních komisařů na rok 2024, plán činnosti a složení výboru pro auditorské zkoušky, návrh dotazníku na hodnocení přípravného kurzu ke zkouškám. Výkonný výbor dále projednal: a schválil postup Komory...

Co obnáší práce ve Výkonném výboru Komory auditorů ČR

Letošním listopadovým volbám členů a náhradníků volených orgánů komory předchází neméně důležité stadium, v němž se budou v úřadu komory do konce března shromažďovat návrhy na kandidáty. Je tedy namístě přiblížit ve stručnosti rozsah a povahu činností, které se na členy orgánů komory vztahují. Přestože...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 22. ledna 2024 a schválil: plán činnosti a složení výboru pro správu profese na rok 2024, navržený program setkání s auditory na rok 2024, návrh na udělení čestného členství Komory auditorů ČR pro Petra Kříže, schválil návrh na převod zisku za rok 2022 na účet...

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 11. prosince 2023 a schválil: novou členkou podvýboru pro AML a etiku Soňu Hoblovou, novou členkou podvýboru pro ESG Helenu Červenou, nového člena výboru pro správu profese Josefa Nocara, uložení zákazu činnosti pro jednu auditorskou společnost a jednoho statutárního auditora, termíny zkoušek a kurzů před...