DomůAktualityZe zasedání Výkonného výboru KA ČR

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 18. března 2024 a schválil:

 • návrh změn Zkušebního řádu a Vnitřního předpisu pro KPV, které budou dále projednány ve volených orgánech KA ČR,
 • doplněný seznam zkušebních komisařů na rok 2024,
 • složení odvolací zkušební komise u dílčí auditorské zkoušky Finanční účetnictví,
 • schválil novým členem Podvýboru pro ESG Alexandra Schlossbergera.

Výkonný výbor dále projednal:

 • a schválil Zprávu KA ČR o výsledcích kontrol kvality za rok 2023,
 • návrh změn směrnice B15 − Zásady postupu při organizaci vzdělávacích akcí,
 • postup ve věci přípravy předpisu pro stanovení kvantitativní prahové hodnoty pro použití standardu LCE pro audit účetních závěrek,
 • informace pro auditory ve věci určení auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti nejvyšším orgánem účetní jednotky,
 • informace o zapojení KA ČR do povinnosti zveřejňování informací prostřednictvím ESAP (Single Europan Acces Point)

a vzal na vědomí:

 • informaci o plnění rozpočtu komory za období leden–prosinec 2023,
 • zápisy ze zasedání výborů a komisí,
 • informace o slibu čtyř nových auditorů,
 • informace z kárné komise o statistice uložených kárných opatření,
 • informace z legislativního monitoringu.

Autor