Petra Fridrichová

oddělení kontroly kvality auditorské činnosti KA ČR

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR v roce 2023

Kontrolní činnost Dozorčí komise KA ČR (dále také „DK“) je zajišťována prováděním souhrnných kontrol, kontrol dodržování členských povinností a mimořádných kontrol kvality auditorské činnosti. Systém provádění kontrol je v souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,...

Co obnáší práce v Dozorčí komisi Komory auditorů ČR

Výkonný výbor, dozorčí komise a kárná komise mají na podporu své činnosti v úřadu komory příslušného zaměstnance, který agendu připravuje a odborně s nimi spolupracuje. Práce ve volených orgánech je čestná, členové obdrží paušální náhradu za ztrátu času vynaloženého v souvislosti s plněním povinností. Člen...