DomůAktualityCo obnáší práce v Dozorčí komisi Komory auditorů ČR

Co obnáší práce v Dozorčí komisi Komory auditorů ČR

Výkonný výbor, dozorčí komise a kárná komise mají na podporu své činnosti v úřadu komory příslušného zaměstnance, který agendu připravuje a odborně s nimi spolupracuje. Práce ve volených orgánech je čestná, členové obdrží paušální náhradu za ztrátu času vynaloženého v souvislosti s plněním povinností.

Člen dozorčí komise (DK):

 • účastní se zasedání DK, které se koná zpravidla jednou měsíčně a podílí se na jejím rozhodování,
 • seznámí se s procesními předpisy (správní řád, kontrolní řád, dozorčí a kárný řád komory),
 • účastní se zpravidla jednou měsíčně kontroly kvality u auditorské společnosti či u auditora, a to většinou v místě sídla jeho podnikání,
 • aplikuje v průběhu kontroly zavedené kontrolní postupy dle schválené metodiky a v souladu s dozorčím řádem,
 • podílí se s osobami provádějícími kontrolní činnost z oddělení kontroly kvality (OKK) na vypracování dokumentace z průběhu kontroly,
 • spolupracuje s ostatními členy kontrolní skupiny na vypracování protokolu o kontrole; pravidelně předkládá návrhy termínů pro účast na kontrolách kvality,
 • podílí se na zpracování kvalifikovaného návrhu na zahájení kárného řízení pro Kárnou komisi KA ČR,
 • účastní se kárného řízení jako zástupce za DK v případě, že podaný návrh na zahájení kárného řízení byl vyvolán závěrem z kontroly, jíž se člen DK zúčastnil,
 • iniciuje případné zahájení šetření podnětů na činnost auditora na základě informací v médiích,
 • podílí se na přípravě případných změn a úprav vnitřních předpisů komory vztahujících se zejména ke kontrolní činnosti a aktualizaci metodiky k provádění kontrol,
 • účastní se odborných školení určených pro členy DK,
 • vybraný zástupce za DK se účastní kontroly orgánů komory dle §35 ZoA,
 • vybraný zástupce za DK se účastní kontroly plnění usnesení sněmu.

Autor