Jana Kocurková

členka Výboru pro metodiku KAČR

Automatizované nástroje a techniky v auditu − ověřování odchylek (potenciálních nesprávností) a relevantnost prováděcí materiality

Tento článek je poslední ze série témat zpracovaných IAASB ve formě podpůrných materiálů pro využití automatizovaných nástrojů a technik (ATT). Doporučujeme ho číst s ostatními články z této série, které byly zveřejněny v předchozích číslech časopisu Auditor. ATT se stále více používají při provádění auditorských postupů. ATT mohou...

Oceňování zásob 2

Expirace zásob