DomůHugo & Sally videa

Hugo & Sally videa

IT v auditu 3

Testování kontrol závislých na IT

IT v auditu 2

Vysoká závislost na IT

IT v auditu 1

Porozumění IT v systému a strategie testování

ISQM 1 – část pátá

Procesní složky

ISQM 1 – část třetí

Adekvátní reakce

ISQM 1 – část druhá

Relevantnost kvalitativních cílů

ISQM 1 – část první

Nové standardy řízení kvality

Oceňování zásob 4

Realizovatelná hodnota zásob

Oceňování zásob 3

Posouzení obrátkovosti zásob a náhradní díly

Hugo & Sally

Klasická podoba rozhovorů Huga a Sally.