Ivana Smejkalová

předsedkyně Kárné komise KA ČR

Práce v Kárné komisi KA ČR pohledem jejího člena

Činnost kárné komise lze v jistém ohledu přirovnat k výkonu soudní moci. Mezi hlavní činnosti kárné komise patří rozhodování ve věci kárného řízení ať už na návrh Dozorčí komise KA ČR, či Rady pro veřejný dohled and auditem, tak i z moci úřední. Je potřebné, aby se...