DomůÚvodník

Úvodník

Metodika auditu aneb stále se něco děje

V posledních letech se stává téměř pravidlem, že pro každou auditorskou sezonu máme jeden novelizovaný auditorský standard. V roce 2023 to byl standard ISA 220 Řízení kvality auditu účetní závěrky. Novelizace byla relevantní zejména pro auditory, kteří provádějí audity za pomoci asistentů, neboť novelizovaný...

Komora již má auditory oprávněné ověřovat zprávy o udržitelnosti

Mezi činnosti výboru pro správu profese (VSP) patří především vedení rejstříku auditorů, auditorských společností a asistentů auditora včetně vyřizování všech záležitostí spojených se členstvím, mlčenlivostí, způsobem provádění auditorské činnosti, pojištěním a dalších správně-profesních činností. Konec roku 2023 a počátek letošního roku byly ve znamení nové...

Podpora auditorů v oblasti AML a etiky

Podvýbor pro AML a etiku (VAE) byl zřízený při výboru pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) a, jak jeho název napovídá, specializuje se na požadavky, které na naši auditorskou profesi klade zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zkráceně AML) a...

Význam auditu je nutné vysvětlovat

Výbor pro regulaci a rozvoj profese (VRRP) má za sebou velmi rušný rok. Pod tento výbor spadají i dva podvýbory, a to podvýbor pro etiku a AML a podvýbor pro ESG. K tomu novela zákona o účetnictví, novela zákona o auditorech, problematika limitů, organizačních složek,...

Reforma zkouškového systému

Rok 2024 bude z pohledu činnosti výboru pro auditorské zkoušky nejprve věnován úpravám stávajícího zkouškového systému, které jsou vyvolány potřebou implementovat do zkouškového systému evropskou regulaci v oblasti ESG. Výkonný výbor navrhl tuto problematiku testovat v rámci zavedení nové dočasné dílčí části auditorské zkoušky „ESG“. Zahrnutí tohoto...