Miroslav Zigáček

předseda Dozorčí komise KAČR

Práce v Dozorčí komisi KA ČR pohledem jejího člena

Rád bych vám nabídl svůj pohled na práci dozorčí komise. Dovolte mi, abych pro tyto účely status aktivního auditora přirovnal ke členství ve kvalitním sportovním klubu. Kvalitní sportovní klub je spravován svým stálým aparátem a dále zástupci, kteří se rekrutují z řad členů. Členství v takovém klubu...