DomůAktualityPráce v Dozorčí komisi KA ČR pohledem jejího člena

Práce v Dozorčí komisi KA ČR pohledem jejího člena

Rád bych vám nabídl svůj pohled na práci dozorčí komise. Dovolte mi, abych pro tyto účely status aktivního auditora přirovnal ke členství ve kvalitním sportovním klubu.

Kvalitní sportovní klub je spravován svým stálým aparátem a dále zástupci, kteří se rekrutují z řad členů. Členství v takovém klubu není pro každého, kdo má zájem, ale jen pro osoby, které splní určitá kritéria. Vznik členství v klubu není jednorázové a navždy, ale je podmíněno průběžným dodržování pravidel klubu. Pravidla klubu obnášejí typicky čestnost, poctivost, férovost ve sportovním klání, ve společenském dění v klubu i mimo klub a další pravidla, včetně dokumentačních požadavků, jako je hlášení o hře, jejích parametrech nebo okolnostech a dosažených výsledcích. Pro takový sportovní klub je typické, že si jeho členové (ač soupeři ve sportovním klání) vzájemně pomáhají k lepším výkonům, povzbuzují se, dávají si zpětnou vazbu k tomu, co se jim na konkrétním klání líbilo, nelíbilo, zda bylo vše v rámci pravidel a rovněž, zda společenský protokol proběhl v pořádku. Jednou vyhraje jeden, příště zase druhý člen klubu, je to přece sport. Kdo více nebo častěji trénuje, možná se rychleji zlepší. Zájem na dobrém jménu klubu a hrdost být jeho členem je důležitější než dílčí sportovní úspěch. Toto platí podobně i pro stálý profesionální aparát spravující klub – ten má také zájem na zdravém fungování klubu. Pokud některý člen klubu dlouhodobě nedodržuje pravidla a protokol klubu nebo nepřispívá svým jednáním k dobrému jménu klubu, nechtějí se členové klubu s takovýmto asociovat a iniciují jeho vyloučení z klubu.

Paralela s Komorou auditorů ČR je zřejmá. Činnost dozorčí komise a oddělení kontroly kvality auditorské činnosti pomáhá k vyhodnocení, zda členové klubu dodržují pravidla.

Výše uvedené přirovnání ke sportovnímu klubu obsahuje další náměty, kam bychom se mohli jako auditorská obec posunout.

Přeji našemu klubu hodně zdaru a ať vzkvétá!

Autor