IT v auditu 4

Použití dat z IT systémů pro testy věcné správnosti

Autor

Předchozí článek