DomůHugo & SallyHugo & Sally se baví o prohlášení vedení 1

Hugo & Sally se baví o prohlášení vedení 1

Neopravené nesprávnosti

Ahoj Sally. Potřebuji se poradit. Klient mi odmítá v prohlášení k auditu potvrdit soupis neopravených nemateriálních nesprávností. Chce, abych celý ten bod vypustil.

A proč?

Říká, že podle jeho názoru to nejsou nesprávnosti.

A co to je za nesprávnosti?

Nedostatečná opravná položka k pohledávkám a odložená daň ze ztráty minulých období, kterou dle mého názoru nevyužijí.

Jasně. To jsou účetní odhady a ty máš prostě jiný názor než vedení. To je v pořádku. Oni mohou mít odlišný názor. Ať to do toho prohlášení klidně napíší.

To tam mají napsat, že se mnou nesouhlasí?

Přesně tak. Ať tam napíšou, že mají jiný názor a nepovažují uvedené položky za nesprávnosti. ISA 580 přímo říká, že vedení může svoje prohlášení doplnit.

No dobře. Ale jaký smysl potom ten bod má?

Smyslem toho bodu je, aby potvrdili, že bez ohledu na rozdílnost názorů na věcnou podstatu nejsou dané položky materiální.

Chápu. Není možné, abychom my uzavřeli audit se závěrem, že dané nesprávnosti jsou nemateriální, kdyby si vedení myslelo, že materiální jsou.

Přesně tak. V této věci se musíme shodnout. A proto daný bod nemůžeme vypustit.

Michal Štěpán
Michal Štěpán
předseda Výboru pro metodiku auditu KA ČR