DomůHugo & SallyTestování správnosti ocenění zásob hotových výrobků 3

Testování správnosti ocenění zásob hotových výrobků 3

Analýza kalkulací k rozvahovému dni

Mojmíre, viděl jsem, že jsi také zdokumentoval, že klient na konci roku provedl analýzu, která slouží ke zjištění rozdílu mezi oceněním dle skutečností a kalkulacemi. Ale nedopsal jsi závěr. Proč?

Tu analýzu zpracovává a vyhodnocuje jen jeden zaměstnanec. Nikdo jiný do ní není zasvěcen a upřímně pochybuji, že i kdyby byl, tak by jí porozuměl. Z toho jsem usoudil, že se fakticky nejedná o kontrolu, ale o proces v rámci závěrkových prací. A výsledek analýzy nikdo nezkoumá.

Přesně tak, takže náš závěr má být, že jsme identifikovali nedostatek v nastavení vnitřního kontrolního systému. A ten vede k vyššímu riziku materiální nesprávnosti.

Rozumím. Hrozí tam velké riziko lidské chyby, zejména použití nesprávných dat nebo nesprávného vzorce apod. Znamená to tedy, že náš reprezentativní vzorek pro testování věcné správnosti ocenění hotových výrobku bude větší?

Bohužel ano.

Mojmíre, ještě ti doporučím něco ke čtení, koncem ledna vyjde nový časopis Auditing a jeho první číslo bude zaměřeno právě na zásoby.

Karel Charvát
Karel Charvát
člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR