Karel Charvát

člen Výboru pro metodiku auditu KA ČR

Testování správnosti ocenění zásob hotových výrobků 1

Posouzení výběru způsobu ocenění

Testování správnosti ocenění zásob hotových výrobků 3

Analýza kalkulací k rozvahovému dni