DomůUdálostiTradiční setkání profesních komor v roce 2023 proběhlo v Domě lékařů

Tradiční setkání profesních komor v roce 2023 proběhlo v Domě lékařů

Foto: Česká lékařská komora

Na pravidelném každoročním jednání, které se uskutečnilo 4. prosince loňského roku v pražském Domě lékařů, prezidenti a předsedové profesních komor zřízených zákonem potvrdili vzájemnou spolupráci a odmítli politické zásahy do fungování profesních samospráv. Za Komoru auditorů ČR se jednání zúčastnili první viceprezident Milan Bláha a viceprezidentka Hana Mužátková.

Po prohlídce Domu lékařů následovalo jednání, na němž zástupci jednotlivých komor mluvili o problematických oblastech v jejich profesích a identifikovali témata, která mohou komory, jakožto profesní organizace sdružující příslušné odbornosti, dále společně prosazovat.

Setkání profesních komor zřízených zákonem se zúčastnili představitelé České advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České lékárnické komory, České lékařské komory, České stomatologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR a Notářské komory ČR.

K současné situaci vydali prezidenti a předsedové profesních komor následující prohlášení.

Prohlášení dvanácti profesních komor zřizovaných zákonem

Profesní komory tvoří obdobně jako územní samosprávy nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory zároveň dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky. Komory vyzývají představitele státu i územních samospráv, aby s nimi úzce spolupracovali, aby lépe využívali odborný potenciál profesních komor a aby více podporovali profesní samosprávy v jejich činnosti, kterou vykonávají v zájmu občanů, a to bez finančních nároků vůči státu. Profesní komory odmítají účelové politické zásahy do fungování profesních samospráv a upozorňují politickou reprezentaci, že útok na kteroukoliv z komor budou považovat za útok na všechny profesní samosprávy.

V Praze 4. prosince 2023

Autor