Vladimíra Karlová

oddělení vnějších vztahů KA ČR

Dialog profesních komor s vládou pokračuje

Zákon o lobbování, reforma veřejných zakázek či digitalizace nejrůznější procesů, to jsou některé z témat, o kterých jednali představitelé zákonem zřízených profesních komor ve čtvrtek 16. května 2024 ve Strakově akademii na každoročním setkání s členy vlády.

Poradenské společnosti Mazars a Forvis vytvořily novou globální síť

Mazars, mezinárodní partnerství působící ve více než 100 zemích a teritoriích, a americká auditorská, daňová a poradenská společnost Forvis, vytvořily 1. června 2024 novou síť. Tato síť nyní vystupuje pod globální značkou Forvis Mazars a se souhrnným obratem ve výši 5 miliard dolarů se...

Čím se zabývají členové Volební komise Komory auditorů ČR

Volbám členů a náhradníků orgánů komory, letošní proběhnou na XXIX. sněmu KA ČR 11.  listopadu, předchází neméně důležité stádium, v němž se budou v úřadu komory do konce března shromažďovat návrhy na kandidáty. Celý tento proces včetně průběhu voleb přímo na sněmu má na starosti...

Obsah XXX. ročníku časopisu Auditor (2023)

Na webu komory je k dispozici Obsah XXX. ročníku časopisu Auditor. V první části tohoto dokumentu je chronologicky řazený přehled všech článků zveřejněných v časopise v roce 2023. Na konci najdete přehled věcných a jmenných zkratek a přehled témat jednotlivých čísel časopisu od roku 2014. Na...

Tradiční setkání profesních komor v roce 2023 proběhlo v Domě lékařů

Na pravidelném každoročním jednání, které se uskutečnilo 4. prosince loňského roku v pražském Domě lékařů, prezidenti a předsedové profesních komor zřízených zákonem potvrdili vzájemnou spolupráci a odmítli politické zásahy do fungování profesních samospráv. Za Komoru auditorů ČR se jednání zúčastnili první viceprezident Milan Bláha a viceprezidentka Hana Mužátková.