DomůAktualityČNB upozorňuje na výsledky kontrol výročních zpráv investičních společností a fondů

ČNB upozorňuje na výsledky kontrol výročních zpráv investičních společností a fondů

Česká národní banka (ČNB) zaslala Komoře auditorů ČR dopis se souhrnem opakujících se nedostatků identifikovaných v souvislosti s kontrolou výročních zpráv investičních společností a investičních fondů za kalendářní rok 2022 a účetní období končící v průběhu roku 2023.

ČNB v rámci výkonu dohledu nad finančním trhem provádí dohledové a kontrolní aktivity související s výročními zprávami, které jsou do ČNB předkládány dohlíženými subjekty. Kontrola byla zaměřena mj. na dvě klíčové oblasti, a to:

  1. informace ke klasifikaci, oceňování a vykazování finančních nástrojů v příloze účetní závěrky sestavené podle IFRS a
  2. transparentní zveřejňování informací souvisejících s udržitelností.

Dopis je auditorům přístupný v uzavřené části webových stránek.

Autor