DomůAktualityOvěřování dotací u projektů financovaných z programů EU – aktualizace vzoru zprávy

Ověřování dotací u projektů financovaných z programů EU – aktualizace vzoru zprávy

Evropská komise se rozhodla znovu zásadně revidovat svá pravidla pro ověření výdajů[1] vykazovaných v projektech hrazených z programů EU (tzv. Certificate on the Financial Statement, CFS). Důvodem je negativní ohlas auditorské veřejnosti, který vyvolala předchozí verze vzoru, na níž jsme upozorňovali v newsletteru Auditor č. 1/2024. Jedním ze zásadních nedostatků byla absence přesných postupů, které jsou však v tomto typu zakázky jednoznačně vyžadovány standardem ISRS 4400 (Revised).

Nový vzor, vydaný 15. února 2024 (verze V2.0), výše uvedený nedostatek vyřešil doplněním procedur do předepsaného vzoru smlouvy (tzv. Terms of Reference, ToR) a současně uvádí, že tyto procedury musí být přiloženy ke zprávě z ověření (neboli CFS). Přílohou mají být pak také právě Terms of References, které si v minulosti často Evropská komise vyžádala při kontrole předloženého CFS.

Rádi bychom upozornili auditory, aby se přidrželi tohoto vzoru a předchozí verzi (V1.1) bez dalšího nevydávali.


[1] Tzv. Certificate on the Financial Statements (CFS), verze V2.0, dostupná na Funding & tender portálu Evropské komise: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents?selectedProgrammePeriod=2021-2027

Autor