DomůAktualityNový standard IFRS 18 nahradí IAS 1

Nový standard IFRS 18 nahradí IAS 1

Nic netrvá věčně. První verze mezinárodního účetního standardu IAS 1 byla vydána v roce 1975 a nyní, po více než 50 letech, přichází nový standard IFRS 18, který IAS 1 nahradí.

Schválení IFRS 18 se očekává v dubnu 2024. Vzhledem k tomu, že se nový standard dotkne všech účetních jednotek i uživatelů informací z jejich účetní závěrek, bude mít standard odloženou účinnost až od 1. ledna 2027 tak, aby se na něj stačili všichni připravit.

IFRS 18 nebude měnit stávající kritéria pro vykázání a způsoby oceňování jednotlivých položek účetních výkazů, ale zaměří se na následující oblasti:

  • požadavek na členění výsledovky na provozní, investiční a finanční část;
  • standardizace managementem definovaných ukazatelů výkonnosti a požadavek na zveřejnění informací o nich a jejich audit;
  • podrobnější návody na to, kdy a jak v účetních výkazech seskupovat obdobně položky;
  • úpravy jiných standardů, včetně IAS 7.

Vzhledem k požadavku na retrospektivní aplikaci standardu bude nutné provést restatement srovnávacího období 2026, takže rok 2027 není zase až tak daleko.

Podrobnosti můžete získat například ve webcastu IASB na odkazu: https://www.ifrs.org/news-and-events/events/2024/june/ifrs-foundation-conference-2024/.


Autor