DomůAktualityZ odborných výborů KA ČR

Z odborných výborů KA ČR

Výbor pro SME/SMP

Členové výboru se zabývali prvními návrhy vzorových kritérií pro externí provedení monitorovací činnosti dle ISQM 1. Diskuse zahrnovala i možné právní formy smluv o externím provedení monitorovacích činností. Dále se výbor zabýval otázkami a odpověďmi na semináři ISQM 1, které by měly být ve formě Chatboxu ISQM 1 zveřejněny v nejbližší době. Členové výboru rovněž probírali první návrh vnitřního předpisu pro aplikaci ISA pro LCE (ISA for Less Complex Entities) v České republice včetně časového harmonogramu.

Výbor pro metodiku auditu

Výbor projednal připravovaná další vodítka pro auditory v oblasti monitoringu dle ISQM 1 a otázky týkající se očekávané budoucí implementace mezinárodního auditorského standardu pro méně složité účetní jednotky. Zabýval se také novým návrhem nařízení vlády k ověřování kompenzací poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny pro přípravu případných připomínek. Dále výbor řešil dotazy auditorů a témata dalších dílů seriálu Hugo a Sally ve vazbě na aktuální poznatky z kontrol kvality.

Podvýbor pro ESG

Členové podvýboru se intenzivně věnují přípravě třetího čísla časopisu Auditing zaměřeného na vykazování udržitelnosti (vyjde v červnu), přípravě školení na ověřování zpráv o udržitelnosti a rovněž zodpovídání dotazů auditorů. 

Výbor pro regulaci a rozvoj profese

Výbor diskutoval o směrnících a připravoval jejich aktualizaci pro sněm auditorů. Odpovídal na specifické dotazy auditorů. Předseda výboru informoval o setkání s RVDA a zástupci MF ČR týkající se novely zákona o auditorech. 

Výbor pro auditorské zkoušky

Členové výboru se zabývají revizí a doplněním vnitřních předpisů, především Zkušebního řádu KA ČR, a to v souvislosti se zavedením problematiky ESG do zkouškového systému od 1. ledna 2025.

Výbor pro účetní výkaznictví

Členové výboru se zabývají změnami, které přináší druhá verze návrhu zákona o účetnictví. Připravili aktualitu ke změně definice čistého obratu. Rovněž detailně probírali pracovní návrh interpretace NÚR Výnosy ze smluv o zhotovení zabývající se jak okamžikem vykázání výnosů, tak jejich výší, a to ve vazbě na stávající účetní předpisy, ale také v souvislostech nového zákona o účetnictví.

Autor