DomůAktualityShrnutí zákazů platných pro audity subjektů veřejného zájmu

Shrnutí zákazů platných pro audity subjektů veřejného zájmu

IESBA zveřejnila na svých webových stránkách stručný materiál[1] Summary of Prohibitions in the IESBA Code Applicable to Audits of Public Interest Entities, který shrnuje konkrétní zákazy vyplývající z Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky vztahující se na audity subjektů veřejného zájmu zejména v souvislosti s poskytováním neauditorských služeb, se vztahy s klientem, zájmy a dalšími okolnostmi, které mohou mít vliv na nezávislost auditora.


[1] Summary of Prohibitions Applicable to Audits of Public Interest Entities | Ethics Board

Autor