DomůAktualityZe zasedání Výkonného výboru KA ČR

Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR

Výkonný výbor se sešel 11. prosince 2023 a schválil:

 • novou členkou podvýboru pro AML a etiku Soňu Hoblovou,
 • novou členkou podvýboru pro ESG Helenu Červenou,
 • nového člena výboru pro správu profese Josefa Nocara,
 • uložení zákazu činnosti pro jednu auditorskou společnost a jednoho statutárního auditora,
 • termíny zkoušek a kurzů před dílčí auditorskou zkouškou v roce 2024.

Výkonný výbor dále projednal:

 • a schválil další postup ve věci přípravy školení pro ISQM 1,
 • a schválil návrh nového zkouškového systému, který bude předložen sněmu auditorů 11. listopadu 2024,
 • informace o nově podepsaných memorandech se spolupracujícími institucemi a agenturami v oblasti vzdělávání auditorů

a vzal na vědomí:

 • informaci o plnění rozpočtu komory za období leden–listopad 2023,
 • informace o nových auditorech, kteří složili slib,
 • zápisy ze zasedání výborů a komisí,
 • informace z kárné komise o statistice uložených kárných opatření,
 • informace z legislativního monitoringu.

Autor